HE 79/2014

eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 16.10.2014 LiVM 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- vanhempi osastoesiupseeri Olli-Pekka Lund, puolustusministeriö

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö (K)

- pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, sisäministeriö (K)

- osastonjohtaja Susanna Metsälampi, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- lakimies Janne Simula, Finavia Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rajavartiolaitos (K)

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Timo Latikka, Suomen Ilmailuliitto (K)

- puheenjohtaja Roy Myrberg, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (K)

- lennonjohtaja Jouni Laukkanen, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finnair Oyj (K)

- Snowbird Airlines (K)

- Suomen Moottorilentäjien Liitto (K)

19.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lennonvarmistusalan yrittäjä Mika Taipalus, (K)

23.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Senior Vice President Simo Mäkipaja, Patria (K)

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 27/2014 vp

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 12/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.06.2014

Käsittely päättynyt 02.10.2014 PeVL 27/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Mikael Koillinen, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

11.09.2014

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultavaksi professori Tuomas Ojanen

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

25.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.10.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 27/2014 vp