HE 8/2003

laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonistusta koskevien eräiden säännösten

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 27.05.2003

Käsittely päättynyt 10.06.2003 VaVM 7/2003 vp

Käsittelyvaiheet

03.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

03.06.2003

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

10.06.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 7/2003 vp

Verojaosto

27.05.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Krista Sinisalo, valtiovarainministeriö

- tullisihteeri Markus Teräväinen, Tullihallitus

- puheenjohtaja Matti Kokkala, Suomen Laivakauppiaiden Yhdistys ry

- toimitusjohtaja Anssi Komulainen, Finnair Catering Oy (K)

- Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (K)

03.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Krista Sinisalo, valtiovarainministeriö (K)

- toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ålands Redarförening (K)

- Ålands landskapsregering (K)

06.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Erik Danbäck, Tullihallitus, Eteläinen tullipiiri (K)

- apulaisjohtaja Seppo Raitolahti, Tullihallitus, Eteläinen tullipiiri (K)

- tulliylitarkastaja Heimo Pönkä, Tullihallitus, Läntinen tullipiiri (K)