HE 8/2006

laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.03.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 08.03.2006

Käsittely päättynyt 19.05.2006 HaVM 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

16.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Mika Rossi, sisäasiainministeriö

Käsittely

04.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K)

- päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salisma, Tampereen kaupunki (K)

- projektipäällikkö Kari Hakari, Tampereen kaupunki (K)

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen Kuntajohtajat ry (K)

- varapuheenjohtaja Erkki Kukkonen, Suomen Kuntajohtajat ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

05.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö (K)

- hallintosihteeri Anne Niemi, korkein hallinto-oikeus (K)

- professori Heikki Kulla, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Seppo Koskisen kirjallinen lausunto.

18.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell, Turun kaupunki (K)

05.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työryhmän vetäjä Pertti Paasio, Kansanvalta 2007 -työryhmä (K)

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K)

11.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto.

19.05.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 6/2006 vp