HE 8/2014

HE 8/2014

eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.03.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 12.03.2014

Käsittely päättynyt 18.03.2014 StVM 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

12.03.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- yksikön johtaja Marja-Liisa Taipale, Valtiokonttori

- etuuspäällikkö Pirjo Raute, Kansaneläkelaitos

12.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rintamaveteraaniliitto (K)

- Suomen Sotaveteraaniliitto ry (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

12.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.03.2014

Valmistava keskustelu

18.03.2014

Esitelty mietintöluonnos

18.03.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 2/2014 vp