HE 80/2003

HE 80/2003

laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.10.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.10.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 122/2003LA 123/2003

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 10.10.2003

Käsittely päättynyt 20.11.2003 VaVM 31/2003 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

14.10.2003

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

20.11.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 122/2003 vp, LA 123/2003 vp - LA 122/2003 vp, LA 123/2003 vp

Valmistunut:

- VaVM 31/2003 vp

Verojaosto

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Irmeli Virtaranta, valtiovarainministeriö

- poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Kari Marjamäki, Tullihallitus (K)

- erikoistutkija Esa Österberg, Stakes (K)

10.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinopoliittinen asiamies Pekka Ropponen, Palvelutyönantajat ry (K)

- toimitusjohtaja Osmo Laine, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- lakimies Veli-Matti Aittoniemi, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry (K)

- verolakimies Tarja Tarkiainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- päälakimies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

16.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jaakko Uotila, Alko Oy (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jussi Huttunen, Alko Oy (K)

- toimitusjohtaja Henrik Lönnberg, Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys (K)

- toimialapäällikkö Irmeli Mustonen, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Risto Saarinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

- toimitusjohtaja Markku Rönkkö, Olvi Oyj

- toimitusjohtaja Mika Seitovirta, Oy Hartwall Ab

- tiedottaja Raija Marttila, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

- puheenjohtaja Pekka Kääriäinen, Suomen Pienpanimoliitto (K)

- elinkeinopoliittinen asiamies Asta Mörsky, Tupakkateollisuusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Palvelualojen Ammattiliitto ry:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening ja Tallink Suomi Oy:n kirjallinen lausunto

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Kari Poikolainen, Alkoholitutkimussäätiö (K)

- tutkimusprofessori Jouko Lönnqvist, Kansanterveyslaitos (K)

- professori Mikko Salaspuro, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

07.11.2003

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

11.11.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

14.11.2003

Yleiskeskustelu

18.11.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.10.2003

Käsittely päättynyt 07.11.2003 StVL 9/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

14.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

21.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Irmeli Virtaranta, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Jouko Lönnqvist, Kansanterveyslaitos (K)

- toimitusjohtaja Lasse Murto, A-klinikkasäätiö (K)

- tutkimusjohtaja Kari Poikolainen, Alkoholitutkimussäätiö (K)

- yhteiskuntasuhteiden sihteeri Kalervo Haverinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- lakimies Merja Söderström, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto (K)

- tiedottaja Raija Marttila, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (K)

- toimitusjohtaja Risto Saarinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

Jatkettu I käsittely

23.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikko Salaspuro, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.10.2003

Yleiskeskustelu

05.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

07.11.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 9/2003 vp

​​​​