HE 80/2004

HE 80/2004

vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.05.2004

Käsittely päättynyt 17.06.2004 VaVM 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet

18.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- PeV:n annettava lausunto VaV:lle.

I käsittely

18.05.2004

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

11.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 21/2004 vp

17.06.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 9/2004 vp

Verojaosto

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Anneli Nuoritalo, Verohallitus

- ylimatemaatikko Hannu Vaajama, Vakuutusvalvontavirasto (K)

- ekonomisti Ismo Risku, Eläketurvakeskus (K)

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Seppo Kari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- osastopäällikkö Hannele Ranta-Lassila, Keskuskauppakamari (K)

- tutkimuspäällikkö Pekka Immeli, Akava ry (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- johtaja Markku Koponen, Palvelutyönantajat ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- henkilövakuutusjohtaja Timo Silvola, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- päälakimies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

13.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kari S. Tikka, Helsingin yliopisto (K)

- professori Heikki Niskakangas, Helsingin kauppakorkeakoulu (K)

- johtokunnan jäsen Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki (K)

- toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys ESY ry (K)

- johtava lakimies Harri Isokoski, Kuluttajien vakuutustoimisto (K)

- lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- lakimies Marja-Liisa Pelander, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- STTK ry:n kirjallinen lausunto

14.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- KHT Esko Tuominen, KHT-yhdistys ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja, varatuomari Esko Tuominen, Suomen veroasiantuntijat ry (K)

- puheenjohtajaja Ilse Alander, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

18.05.2004

Yleiskeskustelu

19.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

Jatkettu yleiskeskustelu

08.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

10.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

15.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Esko Kivisaari, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

16.06.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

17.06.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.05.2004

Käsittely päättynyt 09.06.2004 PeVL 21/2004 vp

Käsittelyvaiheet

12.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

25.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

- professori Kari S. Tikka, (K)

I käsittely

26.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Jaakko Ossa, (K)

Jatkettu I käsittely

04.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

09.06.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- korjattu lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 21/2004 vp

​​​​