HE 80/2006

HE 80/2006

laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.06.2006

Käsittely päättynyt 23.01.2007 TaVM 30/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.09.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

10.01.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

16.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Mikko Määttä, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Veikko Kantola, valtiovarainministeriö

- valmiusasiamies Ralf Sontag, Huoltovarmuuskeskus

23.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotto 19.1.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 30/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.06.2006

Käsittely päättynyt 09.01.2007 PeVL 49/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

29.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Mikko Määttä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

Käsittely

29.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidéniltä

Valmistava keskustelu

13.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio 12.10.2006

17.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Mikael Hidénin kirjallinen lausunto

09.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 49/2006 vp

​​​​