HE 80/2008

HE 80/2008

ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 19.08.2008

Käsittely päättynyt 26.09.2008 HaVM 10/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö, lähetystöneuvos Marja Lehto, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- johtaja Antti Niittylä, Säteilyturvakeskus STUK (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

19.09.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- keskusrikospoliisi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.09.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 10/2008 vp

​​​​