HE 80/2009

laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 82/2007 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 04.06.2009

Käsittely päättynyt 01.10.2009 HaVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallintojohtaja Yrjö Judström, Helsingin kaupunki (K)

- hallintojohtaja Matti Hilli, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Uudenmaan liitto (K)

- Espoon kaupunki (K)

- Vantaan kaupunki (K)

- Kirkkonummen kunta (K)

- Keravan kaupunki (K)

24.09.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- JUKO ry (K)

- Jyty Helsinki ry (K)

01.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 10/2009 vp

Kirjaus

01.10.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 82/2007 vp