HE 80/2012

eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.09.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 12.09.2012

Käsittely päättynyt 28.09.2012 TyVM 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

14.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni SMU ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Blomquist, Suomen Laivanpäällystöliitto ry (K)

- asiamies Sami Uolamo, Suomen Konepäällystöliitto ry (K)

- asiantuntija Kimo Kostiainen, Suomen Varustamot ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Merimiespalvelutoimisto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.09.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 4/2012 vp