HE 80/2013

HE 80/2013

eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.09.2013

Käsittely päättynyt 08.11.2013 VaVM 20/2013 vp

Käsittelyvaiheet

06.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.09.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

08.11.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 20/2013 vp

Verojaosto

11.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna Ojala, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtava asiantuntija Tomi Peltomäki, Verohallinto

- professori Marjaana Helminen, Helsingin yliopisto (K)

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Tax Partner Risto Löf, PricewaterhouseCoopers edustaen Suomen Veroasiantuntijat ry:tä

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ylitarkastaja Minna Ojala, valtiovarainministeriö (K)

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

27.09.2013

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Esitelty mietintöluonnos

​​​​