HE 80/2014

HE 80/2014

eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut:

Käsittely päättynyt 12.06.2014 StVM 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

10.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, puolustusministeriö

- osastoesiupseeri, everstiluutnantti Petri Laurila, Pääesikunta

- majuri Heikki Kumpula, Rajavartiolaitos (K)

- johtaja Pertti Männistö, Keva

- lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- järjestöpäällikkö, everstiluutnantti Kari Haapanen, Upseeriliitto ry

- puheenjohtaja Petteri Leino, Aliupseeriliitto ry

10.06.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.06.2014

Valmistava keskustelu

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.06.2014

Esitelty mietintöluonnos

12.06.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 6/2014 vp

​​​​