HE 81/2004

HE 81/2004

laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 12.05.2004

Käsittely päättynyt 28.10.2004 LaVM 8/2004 vp

Käsittelyvaiheet

13.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

01.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- PeVL 26/2004 vp.

Jatkettu I käsittely

14.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- käräjätuomari Riitta Savolainen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- ylikomisario Pentti Pöyry, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

15.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Ari Halonen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Käräjäoikeustuomarit ry:n kirjallinen lausunto.

21.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Heli Malmi, suojelupoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Ari-Matti Nuutilan kirjallinen lausunto.

26.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- politiikan ylioppilas Paavo Arhinmäki, (K)

Merkitty saapuneeksi

- varatuomari, asianajaja Kirsi Tarvaisen kirjallinen lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

27.10.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 27/2004 vp

Jatkettu yleiskeskustelu

28.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 8/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.05.2004

Käsittely päättynyt 30.09.2004 PeVL 26/2004 vp

Käsittelyvaiheet

12.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

04.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Jatkettu I käsittely

10.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylikomisario Pentti Pöyry, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- professori Ari-Matti Nuutila,

08.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

24.09.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

30.09.2004

Yleiskeskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 26/2004 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 12.05.2004

Käsittely päättynyt 26.10.2004 HaVL 27/2004 vp

Käsittelyvaiheet

12.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

12.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

13.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylikomisario Pentti Pöyry, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- puheenjohtaja Hannu Sainio, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- hallituksen jäsen, johtava kihlakunnansyyttäjä Kari Ranta, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

I käsittely

14.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen, käräjätuomari Mikko Saleva, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

- asianajaja Ari Halonen, Suomen Asianajajaliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

19.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- professori Ari-Matti Nuutilan kirjallinen lausunto.

22.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

26.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 27/2004 vp

​​​​