HE 81/2009

eläinlääkintähuoltolaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 16.06.2009

Käsittely päättynyt 29.09.2009 MmVM 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

09.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Matti Aho, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Minna Laherto, oikeusministeriö

- ylitarkastaja Matti Karuvaara, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kotieläinasiamies, ELL Minnami Mikkola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

10.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- läänineläinlääkäri Antti Nurmi, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- eläinlääkäri Juha Kallio, Suomen Kennelliitto ry (K)

- eläinlääkäri Katja Hautala, Suomen Hippos ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

11.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, eläinlääkäri Sanna Hellström, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

- puheenjohtaja Maritta Valtonen, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry (K)

- rahastonhoitaja Leena Haikarainen, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry

- puheenjohtaja Päivi Pyykönen, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry (K)

- neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- kunnaneläinlääkäri Jarkko Oksanen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry (K)

- toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (K)

- emeritusprofessori Hannu Saloniemi, (K)

- eläinlääkäri Teppo Heinola, (K)

Asian ilmoittaminen

16.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

09.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Paliskuntain yhdistys (K)

Käsittely

09.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Matti Aho, maa- ja metsätalousministeriö (K)

11.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnaneläinlääkäri Susanne Saarinen, Kruunupyyn kunta (K)

15.09.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.09.2009

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

25.09.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

29.09.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.9.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 7/2009 vp