HE 81/2013

HE 81/2013

eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.09.2013

Käsittely päättynyt 13.09.2013 StVM 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

11.09.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.09.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 8/2013 vp

​​​​