HE 81/2014

HE 81/2014

eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 07.11.2014 YmVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöasiantuntija Risto Savolainen, Metsähallitus (K)

- erikoissuunnittelija Mikael Nordström, Metsähallitus

- maakuntajohtaja Juho Savo, Varsinais-Suomen liitto (K)

- riistapäällikkö Mikko Toivola, Suomen riistakeskus (K)

- järjestötiedottaja Kai Tikkunen, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

- suojeluasiantuntija Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

25.09.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 34/2014 vp.

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliiton lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Salon kaupungin lisäselvitys.

Jatkettu valmistava keskustelu

07.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 11/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 24.09.2014 MmVL 34/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- metsätaloudenhoitaja Heikki Savolainen, Metsähallitus (K)

- luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus

- riistapäällikkö Mikko Toivola, Suomen riistakeskus (K)

- järjestötiedottaja Kai Tikkunen, Suomen Metsästäjäliitto (K)

- suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toiminnanohjaaja Esko Lehti, Perniön seudun riistanhoitoyhdistys (K)

- Lasse Kurppa, Kirjakkalan-Mutaisten Hirvenmetsästäjät ry (K)

16.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Juhani Heinonen, Teijon metsästysseura (K)

- Erno Kaitala, Teijon metsästysseura

Kirjaus

16.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maakuntajohtaja Juho Savo, Varsinais-Suomi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

24.09.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 34/2014 vp