HE 82/2005

HE 82/2005

laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.06.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 15.06.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 LiVM 27/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

15.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

17.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

09.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

15.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Martti Virtanen, Kilpailuvirasto

- lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto

16.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Antti Pakkala, NRJ Finland Oy (K)

- varatoimitusjohtaja Seppo Härkönen, Yleisradio (K)

22.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Sanna Tuominen, Digita Oy

- lakijohtaja Jukka Rahikkala, Finnet-liitto ry

- lakimies Marko Vuorinen, TeliaSonera Oyj (K)

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Timo Savola, Suomen Radioiden Liitto SRL (K)

- johtaja Jorma Miettinen, Suomen Televisioiden Liitto (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

30.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmapäällikkö Harri Moisio, Radio Auran Aallot (K)

- toimitusjohtaja Leena Ryynänen, SBS Finland Oy (K)

- varatoimitusjohtaja Jukka Lintula, SBS Finland Oy

Merkitty saapuneeksi

- MTV3 Oy:n ja SWelcomin kirjalliset asiantuntijalausunnot

06.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Digita Oy:n kirjallinen asiantuntijalausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.10.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

12.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto

Merkitty saapuneeksi

18.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Viestintäviraston muistio 14.10.2005

20.10.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

21.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto (K)

08.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n muistio

11.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

29.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 27/2005 vp

​​​​