HE 82/2008

laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lähettänyt 19.09.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.06.2008

Käsittely päättynyt 25.11.2008 TyVM 13/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, sisäasianministeriö (K)

- vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, (K)

19.09.2008

Pyydetty lausunto:

- HE 82/2008 vp - PeV

26.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

- pääsihteeri, ylitarkastaja Sari Haavisto, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- pääsihteeri, ylitarkastaja Sarita Friman-Korpela, romaniasiain neuvottelukunta (K)

- varapuheenjohtaja Väinö Lindberg, romaniasiain neuvottelukunta

05.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 26/2008 vp

07.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax, (K)

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

25.11.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 13/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.09.2008

Käsittely päättynyt 04.11.2008 PeVL 26/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

Valmistava keskustelu

16.10.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

22.10.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

04.11.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 26/2008 vp