HE 82/2014

HE 82/2014

eduskunnalle ilmastolaiksi

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.06.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 18.02.2015 YmVM 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- erikoistutkija Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- vanhempi tutkija Antto Vihma, Ulkopoliittinen instituutti (K)

- professori Kai T. Kokko, Suomen ilmastopaneeli (K)

- professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus (K)

- professori Martti Esala, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- energiainsinööri Kalevi Luoma, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtava asiantuntija Mikael Ohlström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- kampanjakoordinaattori Hanna Hakko, Polttava Kysymys -koalitio (K)

- suojeluasiantuntija Otto Bruun, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- kehityspoliittinen asiantuntija Tuuli Hietaniemi, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

05.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 6/2014 vp.

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 43/2014 vp.

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 45/2014 vp.

11.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 52/2014 vp.

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.02.2015

Yleiskeskustelu

18.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 22/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 26.11.2014 PeVL 43/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Sini Pietilä, ympäristöministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- professori Anne Kumpula, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

02.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.11.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 43/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 04.11.2014 LiVL 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö

- hallitussihteeri Sini Pietilä, ympäristöministeriö (K)

- liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtava asiantuntija Anita Mäkinen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- professori, johtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus (K)

- kehittämispäällikkö Sami Rinne, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- kuljetusasiantuntija Jari Harju, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- nuorempi asiantuntija Christina Palmén, Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Ilmastofoorumi ry (K)

10.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Polttava Kysymys (K)

12.09.2014

Valmistava keskustelu

04.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 6/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 20.01.2015 MmVL 45/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry (K)

- asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- professori Heikki Lehtonen, MTT Taloustutkimus (K)

12.11.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

02.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli (K)

- johtava asiantuntija Tiina Kähö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (K)

03.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Hannu Ilvesniemi, Metsäntutkimuslaitos (K)

- professori, FT Kristiina Regina, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (K)

13.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

14.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

16.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 14.1.

20.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 45/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.06.2014

Käsittely päättynyt 05.02.2015 TaVL 52/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.06.2014

Keskusteltiin asiasta.

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö

- osastopäällikkö Esa Härmälä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- tuloksellisuustarkastuspäällikkö Arto Seppovaara, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- tutkimusalueen päällikkö Tuula Mäkinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Ari Ekroos, (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Metsäteollisuus ry (K)

- Polttava Kysymys -koalitio (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

01.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ilmastofoorumi ry (K)

14.01.2015

Keskusteltiin asiasta.

- Keskusteltiin asian jatkokäsittelystä.

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Peter Lund, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu (K)

- professori Markku Ollikainen, (K)

- toimitusjohtaja Juha Vanhanen, Gaia Consulting Oy (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ryhmäpäällikkö Mia Nores, Teknologiateollisuus ry (K)

03.02.2015

Valmistava keskustelu

05.02.2015

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 5.2.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 52/2014 vp

​​​​