HE 83/2011

HE 83/2011

eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2011 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.10.2011

Käsittely päättynyt 18.11.2011 LiVM 10/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.10.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

02.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtava asiantuntija Pertti Haatainen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- johtaja Leena Tikkanen, Mittatekniikan keskus (K)

- erityisasiantuntija Niklas Rönnberg, Suomen Varustamot ry (K)

15.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Laivanpäällystöliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.11.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 10/2011 vp

​​​​