HE 84/2004

HE 84/2004

laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.05.2004

Käsittely päättynyt 28.05.2004 VaVM 5/2004 vp

Käsittelyvaiheet

18.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

18.05.2004

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

28.05.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 5/2004 vp

Verojaosto

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Sirpa-Liisa Venesjärvi, valtiovarainministeriö

- ohjelmajohtaja Raimo Luoma, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Katri Nuotio, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Jarmo Salminen, Verohallitus

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Hannele Ranta-Lassila, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- päälakimies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- jurist Helena Ålgars, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

- veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

13.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kari S. Tikka, Helsingin yliopisto (K)

- professori Heikki Niskakangas, Helsingin kauppakorkeakoulu (K)

14.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja, OTT Raimo Immonen, Brander & Manner Oy/Attorneys at Law (K)

- veroasiantuntija Marja-Liisa Lindell, Kesko Oyj (K)

- puheenjohtajaja Ilse Alander, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry

- toimitusjohtaja Anders Blom, Perheyritysten liitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja, varatuomari Esko Tuominen, Suomen veroasiantuntijat ry (K)

- lakimies Erkki Tiitta, Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy (K)

18.05.2004

Yleiskeskustelu

19.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

Jatkettu yleiskeskustelu

26.05.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.