HE 84/2008

alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2008

Käsittely päättynyt 09.06.2009 LaVM 11/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

24.10.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö (K)

- tutkintapäällikkö Esko Hirvonen, Tullihallitus (K)

07.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Hilpi Ketola, Kotkan käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- ylikomisario Tuomo Lotta, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kouvolan hovioikeus

- Suomen Kuntaliitto

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 6.11.2008.

11.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainjohtaja Helena Pollari, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- lakimies Sami Korhonen, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- neuvottelupäällikkö Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto ry (K)

- osastopäällikkö Jukka Havula, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto ry

12.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Pirjo Partanen, Etelä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto (K)

- lakimies Mika Hakamäki, Kuluttajavirasto (K)

- kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö (K)

- kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry (K)

- erikoistutkija Christoffer Tigerstedt, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

Epävirallinen keskustelu

13.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Petri Rissanen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- puheenjohtaja Ossi Heinänen, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispoliisipäällikkö Juha Vuorela, Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitos (K)

- poliisipäällikkö Martti Kallio, Rovaniemen kihlakunnan poliisilaitos (K)

18.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Raitio, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lisämuistio 17.11.2008.

20.11.2008

Merkitty saapuneeksi

- Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitoksen lisämuistio.

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön selvitykset.

Merkitty saapuneeksi

- oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvitys.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

25.11.2008

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisävastine 24.11.2008.

Merkitty saapuneeksi

- Kuluttajaviraston selvitykset.

26.11.2008

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.11.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.11.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

03.12.2008

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys 1.12.2008.

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 2.12.2008.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Jukka Havula, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erikoistutkija Christoffer Tigerstedt, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

- apulaisjohtaja Päivi Seppälä, Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies (K)

- pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry (K)

- puheenjohtaja Tuomo Hänninen, Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta (K)

- sihteeri Sanna Rönkä, Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta (K)

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto ry

05.12.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.12.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

12.12.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

05.02.2009

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön lisäselvitykset

10.02.2009

Yleiskeskustelu

12.02.2009

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio 12.2.2009.

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin poliisilaitoksen Itäkeskuksen poliisipiirin muistio 11.2.2009.

Jatkettu yleiskeskustelu

Käsittely

24.02.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

27.02.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

29.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

04.06.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

05.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Lääkäriliiton kannanotto.

Jatkettu yleiskeskustelu

09.06.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 11/2009 vp