HE 85/2003

viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.10.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.10.2003

Käsittely päättynyt 03.12.2003 StVM 26/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

08.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

09.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

- työsuhdepäällikkö Jyrki Raimoranta, Kansaneläkelaitos

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- puheenjohtaja Brita Järvinen, Kansaneläkelaitoksen Toimihenkilöt ry.

- hallituksen jäsen Jukka Lilleberg, Kansaneläkelaitoksen Toimihenkilöt ry

- lakimies Ulla Suotunen, Kirkon keskusrahasto

- osastopäällikkö Tarja Hurskainen, Työeläkevakuuttajat TELA

Jatkettu I käsittely

02.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- järjestöpäällikkö Kari Björklöv, Suomen Yrittäjät

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

03.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 26/2003 vp