HE 85/2011

HE 85/2011

eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2011 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 19.10.2011

Käsittely päättynyt 28.10.2011 TaVM 5/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Päivi Marttila, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK

- toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- viestintä- ja markkinointijohtaja Outi Torniainen, Finpro ry (K)

- matkailukoordinaattori Satu Luiro, Lapin liitto (K)

- toiminnanjohtaja Hannu Komu, Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry

- hallituksen puheenjohtaja Markus Heiskanen, Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.10.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 28.10.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 5/2011 vp

​​​​