HE 85/2012

eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 16.11.2012 LaVM 13/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- kansliapäällikkö Päivi Pietarinen, korkein hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Juha Pystynen, vakuutusoikeus (K)

- oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas, Helsingin oikeusaputoimisto (K)

- korvausasiantuntija Katja Järveläinen, Valtiokonttori (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hallinto-oikeus (K)

- markkinaoikeus (K)

- Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (K)

05.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

09.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asianajajaliitto (K)

16.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- eduskunnan oikeusasiamies (K)

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

08.11.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

16.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 13/2012 vp