HE 85/2014

HE 85/2014

eduskunnalle laeiksi passilain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 18.06.2014

Käsittely päättynyt 24.10.2014 HaVM 27/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Rydman, sisäministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, ulkoasiainministeriö (K)

- lupahallintopäällikkö Minna Gråsten, Poliisihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

- Väestörekisterikeskus (K)

- Helsingin maistraatti (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Ei huomautettavaa:

- liikenne- ja viestintäministeriö

19.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Suomen maistraatti (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 21/2014 vp

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

24.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 27/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 18.06.2014

Käsittely päättynyt 18.09.2014 PeVL 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.06.2014

Epävirallinen keskustelu

03.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Rydman, sisäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.09.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 21/2014 vp