HE 86/2014

HE 86/2014

eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 18.06.2014

Käsittely päättynyt 04.11.2014 LiVM 20/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö (K)

- johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ympäristökeskus (K)

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi tutkija Jukka-Pekka Jalkanen, Ilmatieteen laitos (K)

- yksikön päällikkö, PhD Sari Repka, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (K)

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 17/2014 vp

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 20/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 23.06.2014

Käsittely päättynyt 19.09.2014 YmVL 17/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

19.09.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 17/2014 vp

​​​​