HE 87/2004

HE 87/2004

laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 12.05.2004

Käsittely päättynyt 11.11.2004 LiVM 22/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

19.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Maarit Mikkonen, Merenkulkulaitos

- merenkulun ylitarkastaja Jerker Klawer, Merenkulkulaitos

Jatkettu I käsittely

27.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laivaosaston päällikkö Henri Tuominen, Bureau Veritas

- surveyor, station manager Seppo Liukkonen, Germanischer Lloyd

Merkitty saapuneeksi

28.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto

- toiminnanjohtaja Bo Gyllenberg, Suomen Laivanpäällystöliitto

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

Merkitty saapuneeksi

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Santala, Satamaoperaattorit (K)

- toimitusjohtaja Matti Aura, Suomen Satamaliitto (K)

- kuljetustaloudellinen asiamies Maire Kaartama, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Merkitty saapuneeksi

02.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

03.06.2004

Merkitty saapuneeksi

Jatkettu yleiskeskustelu

09.06.2004

Jätetty asia pöydälle

08.10.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Merkitty saapuneeksi

15.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

11.11.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 22/2004 vp

​​​​