HE 87/2009

laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.06.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.06.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.06.2009 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 10.06.2009

Käsittely päättynyt 12.03.2010 LiVM 2/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.09.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

09.09.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Liikunta ja Urheilu (K)

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Merja Saari, Viestintävirasto (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

- lakimies Mikko Hoikka, Viestinnän Keskusliitto (K)

- neuvoston sihteeri Nina Porra, Julkisen sanan neuvosto (K)

- lakiasiain päällikkö Katri Olmo, Yleisradio (K)

- lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kilpailuvirasto (K)

- Gramex ry (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Veijo Turunen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Marcus Wiklund, SanomaEntertainment Oy (K)

- apulaisjohtaja Petra Wikström Van Eemeren, MTV Media (K)

- Suomen Televisioiden Liitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Näkövammaisten Keskusliitto (K)

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- Mainostajien Liitto (K)

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Project Director Janne Holopainen, PlusTV (K)

25.02.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 3/2010 vp

03.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

05.03.2010

Valmistava keskustelu

11.03.2010

Yleiskeskustelu

12.03.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.06.2009

Käsittely päättynyt 24.02.2010 PeVL 3/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Riitta Ollila, (K)

- tutkijatohtori, varatuomari Päivi Tiilikka, (K)

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

13.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.10.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

Pyydetty lisäselvitys:

- liikenne- ja viestintäministeriöltä

11.11.2009

Epävirallinen keskustelu

13.11.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

23.02.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

24.02.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 3/2010 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 10.06.2009

Käsittely päättynyt 07.10.2009 SiVL 9/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkmies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- ylitarkastaja Maarit Pietinen, Valtion elokuvatarkastamo (K)

- viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestinnän Keskusliitto

- MTV MEDIA (K)

- Gramex ry (K)

- Yleisradio Oy (K)

- Sanoma Entertainment Oy (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Markus Pyhältö, Suomen näytelmäkirjailijaliitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Jääkiekon SM-liiga Oy (K)

- Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

01.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.10.2009

Valmistava keskustelu

07.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: