HE 87/2010

laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 14.10.2010 MmVM 15/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tanja Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Minna Ruotsalo, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira (K)

- dekaani, professori Antti Sukura, Helsingin yliopisto (K)

- professori Riitta-Mari Tulamo, Helsingin yliopisto

- puheenjohtaja, eläinlääkäri Sanna Hellström, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

Kirjaus

30.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

Käsittely

08.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

13.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 15/2010 vp