HE 87/2012

HE 87/2012

eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 23/2011LA 5/2012LA 52/2012LA 53/2012LA 54/2012LA 55/2012LA 60/2012LA 9/2012TPA 10/2011TPA 29/2011

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 06.11.2012 VaVM 23/2012 vp

Käsittelyvaiheet

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

06.11.2012

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 23/2011 vp, LA 5/2012 vp, LA 52/2012 vp, LA 53/2012 vp, LA 54/2012 vp, LA 55/2012 vp, LA 60/2012 vp, LA 9/2012 vp, TPA 10/2011 vp, TPA 29/2011 vp

Valmistunut:

- VaVM 23/2012 vp

Verojaosto

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

- finanssisihteeri Filip Kjellberg, valtiovarainministeriö (K)

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman, Akava ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- pääekonomisti Minna Punakallio, Veronmaksajain keskusliitto (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

19.10.2012

Valmistava keskustelu

23.10.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

26.10.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

06.11.2012

Yleiskeskustelu