HE 88/2004

HE 88/2004

laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.05.2004 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 21/2004

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 12.05.2004

Käsittely päättynyt 10.06.2004 YmVM 12/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

13.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 21/2004 vp

Jatkettu I käsittely

26.05.2004

Päätetty jatkokäsittelystä.

I käsittely

02.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, ympäristöministeriö

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Mikko Horko, Kansaneläkelaitos (K)

- järjestösihteeri Ilpo Eerola, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Herkku Hernesniemi, Asukasliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton 27.5.2004 päivätty kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

04.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämiskonsultti Pekka Borg, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

08.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

10.06.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 12/2004 vp