HE 88/2005

laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 91/2005 vp LA 98/2005 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 30.11.2005 HaVM 24/2005 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

20.10.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 91/2005 vp, LA 98/2005 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kirjastoseura ry:n kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

21.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki (K)

- kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä (K)

- pääsihteeri Pietari Jääskeläinen, Suomen Kylätoiminta ry (K)

- koulutus- ja teollisuuspoliittisen yksikön johtaja Hannu Saarikangas, Insinööriliitto ry (K)

- talous- ja suunnittelujohtaja Kalevi Heikkilä, Kuusamon kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sodankylän kunnan kirjallinen lausunto.

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laskentapäällikkö Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Matti Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- pääsihteeri Kaj Malm, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- puheenjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry (K)

- pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen, Suomen museoliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Aila Sauramo, Suomen Sinfoniaorkesterit ry (K)

- rehtori Tiina Viitanen, Kelloseppäkoulu (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön ja Taiteen keskustoimikunnan kirjalliset lausunnot.

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- vs. toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä, Suomen kirjastoseura ry (K)

- puheenjohtaja Mauri Tammela, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry (K)

- rehtori Kaisa Väyrynen, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen Kesäyliopistot ry (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Gunnar Nyström, Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n kirjallinen lausunto.

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnanjohtaja Raimo Tieva, Kestilän kunta (K)

- tutkimusprofessori Unto Häkkinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- järjestölakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry (K)

- vammaisasiamies Jaana Huhta, Invalidiliitto ry (K)

- sosiaaliturvapäällikkö Jaana Penttilä, Näkövammaisten Keskusliitto ry (K)

- erikoissuunnittelija Jukka Kaukola, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Lastensuojelun Keskusliitto ry:n ja Kynnys ry:n kirjalliset lausunnot.

28.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitton kirjallinen lausunto.

08.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kaupunginjohtaja Erkki Strömmer, Kiuruveden kaupunki (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (K)

- apulaiskunnanjohtaja Seppo Piirainen, Siilinjärven kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Jyväskylän kaupungin, Sotkamon kunnan ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän kirjalliset lausunnot. Merkitään, että Espoon kaupungin kirjastotoimi yhtyy Suomen Kirjastoseuran lausuntoon (HaVP 88/2005 vp /E 4 §).

09.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

10.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto.

15.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES:in kirjalliset lausunnot.

16.11.2005

Epävirallinen keskustelu

22.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi alustava mietintöluonnos, joka esiteltiin, asiakirja A 8 §.

23.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

24.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kelloseppäkoulun kirjallinen lausunto. Merkitään valiokunnalle jaetuksi Suomen lähikoulut ry:n ja Länsi-Hollolan asukkaiden kirjalliset vetoomukset.

25.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi mietintöluonnos, joka esiteltiin, asiakirja A 6 §.

29.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

30.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 24/2005 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 13.09.2005

Käsittely päättynyt 08.11.2005 SiVL 10/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

13.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laskentapäällikkö Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Matti Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

I käsittely

30.09.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

06.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjät (K)

- hallituksen puheenjohtaja Anna-Ester Liimatainen-Lamberg, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä ESKK (K)

- koulutoimenjohtaja Esa Santakallio, Riihimäen kaupunki (K)

- erityisasiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

07.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Hannu Saha, Taiteen keskustoimikunta (K)

- puheenjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto

- toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry (K)

- toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- varapuheenjohtaja Pirjo Julkunen, Suomen museoliitto ry (K)

13.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Olli Luukkainen, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu (K)

- rehtori Tiina Viitanen, Kelloseppäkoulu (K)

- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimialajohtaja Heikki Timonen, Lappeenrannan kaupunki (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi, Suomen Vanhempainliitto ry (K)

- pääsihteeri Pietari Jääskeläinen, Suomen Kylätoiminta ry (K)

14.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Pekka Sallila, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry

- puheenjohtaja Mauri Tammela, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry

- toiminnanjohtaja Heljä Nurmela, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry

- ordförande Gunnar Nyström, Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland (FAMI) (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Heikki Toivola, Opintokeskusseura

18.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Esko Lukkarinen, Länsi-Suomen lääninhallitus (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Aulis Pitkälä, Vantaan kaupunki (K)

- sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen, Forssan kaupunki (K)

- kunnanhallituksen puheenjohtaja Arja Mäkitalo, Sodankylän kunta (K)

- kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, Sodankylän kunta

- ruotsinkielisen opetustoimen päällikkö Gustav Wikström, Suomen Kuntaliitto (K)

20.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnanjohtaja Heikki Partanen, Kylmäkosken kunta (K)

- sivistystoimen johtaja Aila Nuppula, Kylmäkosken kunta

- toiminnanjohtaja Ritva Saastamoinen, Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto (K)

- pääsihteeri Kaj Malm, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- koulutus- ja teollisuuspoliittisen yksikön johtaja Hannu Saarikangas, Insinööriliitto (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Marja-Liisa Nevalainen, Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto YAOL (K)

21.10.2005

Yleiskeskustelu

25.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Teatterikeskus ry:n kirjallinen lausunto 18.10.2005.

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta, Päijät-Hämeen koulutuskonserni (K)

25.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Opetusministeriön lisäselvitys 21.10.2005.

26.10.2005

Yleiskeskustelu

28.10.2005

Jätetty asia pöydälle

08.11.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 10/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 12.10.2005 StVL 11/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

13.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö

- hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

- kehittämispäällikkö Mikko Kautto, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES (K)

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

15.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Jatkettu I käsittely

20.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- sosiaalijohtaja Niina Korpelainen, Kuusankosken kaupunki

- apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala, Turun kaupunki

- perusturvajohtaja Sirpa Lehtinen, Inkoon kunta

- järjestölakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- toimitusjohtaja Marita Ruohonen, Ensi- ja turvakotien liitto

- toiminnanjohtaja Jari Ketola, Perhehoitoliitto ry (K)

- asiantuntija Pia-Liisa Heiliö, Pelastakaa Lapset ry

07.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

11.10.2005

Yksityiskohtainen käsittely

12.10.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 11/2005 vp