HE 88/2012

eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 20.11.2012 VaVM 28/2012 fp

Käsittelyvaiheet

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

16.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

16.11.2012

Jätetty asia pöydälle

20.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

20.11.2012

Yleiskeskustelu

Valmistunut:

- VaVM 28/2012 vp

Verojaosto

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

- finanssisihteeri Filip Kjellberg, valtiovarainministeriö (K)

- yli-insinööri Maria Rautavirta, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Pentti Tuominen, Valtion työmarkkinalaitos

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Timo von Boehm, Kirkkohallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman, Akava ry (K)

- toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ (K)

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

17.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät ry (K)

26.10.2012

Valmistava keskustelu

07.11.2012

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

08.11.2012

Valmistava keskustelu

13.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

15.11.2012

Yleiskeskustelu

- esitellään korjattu mietintöluonnos