HE 88/2013

HE 88/2013

eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.09.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 04.09.2013

Käsittely päättynyt 01.10.2013 LiVM 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Matti Eronen, Liikennevirasto

- erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- asiantuntija Bernt Bergman, Suomen Varustamot ry (K)

24.09.2013

Epävirallinen keskustelu

01.10.2013

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 12/2013 vp

​​​​