HE 89/2008

HE 89/2008

laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 19.08.2008

Käsittely päättynyt 23.04.2009 HaVM 4/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

14.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö (K)

- ylijohtaja Hannu Luntiala, Väestörekisterikeskus (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Viestintävirasto (K)

18.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava toiminnantarkastaja Tomi Voutilainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, Kirkkohallitus (K)

- kirkollishallituksen sihteeri Harri Tajakka, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kaarlo Tuori, (K)

21.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Timo Tuhkanen, Maanmittauslaitos (K)

- maanmittausneuvos Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos (K)

- tietotukipäällikkö Eine Mäklin, Kansaneläkelaitos (K)

- ylitarkastaja Taito von Konow, Verohallitus (K)

- erityisasiantuntija Pekka Kopra, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

26.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, Kilpailuvirasto (K)

- lakimies Jaakko Turunen, Keskuskauppakamari (K)

- hallituksen jäsen, maistraatin päällikkö Hannu Mäkelä, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry. (K)

27.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Riikka Tella, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

28.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

04.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pasi Kuusiluoma, Suomen Sukututkimusseura ry (K)

- kansainvälisten asiain neuvos, juridisen toimikunnan jäsen Kari Salo, Suomen Sukututkimusseura ry

- pääsihteeri Eine Kuismin, Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry. (K)

- hallituksen jäsen Veikko Leskelä, Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry. (K)

05.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Veijo Turunen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Essi Ruokanen, Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry (K)

- Kilpailuvirasto (K)

09.12.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö

10.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

11.12.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (K)

26.02.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

04.03.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.03.2009

Epävirallinen keskustelu

11.03.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

17.03.2009

Yleiskeskustelu

- alustava mietintöluonnos

31.03.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 3/2009 vp

17.04.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- luonnos 17.4.2009

21.04.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

22.04.2009

Epävirallinen keskustelu

23.04.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 4/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.06.2008

Käsittely päättynyt 27.03.2009 PeVL 3/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

18.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

02.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.12.2008

Valmistava keskustelu

26.03.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

27.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 3/2009 vp

​​​​