HE 89/2009

laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.06.2009 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.06.2009

Käsittely päättynyt 13.10.2009 YmVM 6/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anu Gentz, ympäristöministeriö (K)

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- asuntotoimialan päällikkö, johtaja Aija Tasa, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

- hallintojohtaja Markku Nyyssölä, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT (K)

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestö- ja koulutuspäällikkö Ilpo Eerola, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Avara Suomi Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

07.10.2009

Keskusteltiin asiasta.

08.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 6/2009 vp