HE 89/2011

eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.10.2011

Käsittely päättynyt 15.11.2011 StVM 11/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA (K)

- eläke- ja vakuutuspäällikkö Ove Herrlin, Merimieseläkekassa (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 11/2011 vp