HE 89/2014

eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 18.06.2014

Käsittely päättynyt 11.09.2014 TyVM 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

03.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

05.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiokonttori (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Suomen Yrittäjät ry

Ei huomautettavaa:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Ei huomautettavaa:

- Työturvallisuuskeskus

05.09.2014

Ei huomautettavaa:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.09.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 4/2014 vp