HE 9/2005

HE 9/2005

eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.02.2005 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 7/2005

Lakivaliokunta

Saapunut: 24.02.2005

Käsittely päättynyt 08.06.2005 LaVM 6/2005 vp

Käsittelyvaiheet

01.03.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

13.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

- oikeusneuvos Pauliine Koskelo, korkein oikeus

- presidentti Markku Arponen, Itä-Suomen hovioikeus (K)

- käräjätuomari Riitta Wirilander, Helsingin käräjäoikeus (K)

I käsittely

15.04.2005

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 7/2005 vp

Merkitty saapuneeksi

- korkeimman oikeuden kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

26.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja Patrik Lindfors, Suomen Asianajajaliitto (K)

- oikeusneuvos Pertti Välimäki, Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys ry (K)

- puheenjohtaja, vanhempi oikeussihteeri Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen, Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry (K)

- hallituksen jäsen, vanhempi oikeussihteeri Pekka Haapaniemi, Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry (K)

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Lappalainen, (K)

24.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

08.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 6/2005 vp