HE 9/2006

HE 9/2006

laiksi opintotukilain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.03.2006 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 108/2005LA 112/2003LA 113/2004LA 125/2004LA 125/2005LA 131/2003LA 140/2003LA 152/2005LA 19/2006LA 22/2003LA 23/2006LA 59/2003LA 84/2005LA 96/2004TPA 9/2003

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 09.03.2006

Käsittely päättynyt 06.04.2006 SiVM 3/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

31.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Paula Viljanen, Kansaneläkelaitos (K)

- puheenjohtaja Kati Kokkonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Tiina Niemi, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- varapuheenjohtaja Hannamiina Tanninen, Suomen Opiskelija-Allianssi-OSKU ry. (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 108/2005 vp, LA 112/2003 vp, LA 113/2004 vp, LA 125/2004 vp, LA 125/2005 vp, LA 131/2003 vp, LA 140/2003 vp, LA 152/2005 vp, LA 19/2006 vp, LA 22/2003 vp, LA 23/2006 vp, LA 59/2003 vp, LA 84/2005 vp, LA 96/2004 vp, TPA 9/2003 vp

04.04.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön ja Kansaneläkelaitoksen lisäselvitykset

06.04.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 3/2006 vp

​​​​