HE 9/2012

HE 9/2012

eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.03.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Sosiaali- ja terveysvaliokunta lähettänyt 21.03.2012 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.03.2012

Käsittely päättynyt 30.05.2012 StVM 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

07.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Mikko Kuusela, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö Christina Lindell, Eläketurvakeskus

- toimistopäällikkö Vesa Hänninen, Finanssivalvonta (K)

08.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys - Esy ry (K)

- johtava vakuutusasiaintuntija Pia Santavirta, Finanssialan Keskusliitto

- pääekonomisti Eugen Koev, Akava ry

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Asian ilmoittaminen

14.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- Työeläkevakuuttajat TELA:n asiantuntijan lisäselvitys

21.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Hannu Kahra, Oulun yliopisto (K)

- varatoimitusjohtaja Timo Lindholm, Suomen Yrittäjät ry (K)

- dosentti, toimitusjohtaja Olli Pusa, (K)

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Mikko Kuusela, sosiaali- ja terveysministeriö

Pyydetty lausunto:

- TaV

08.05.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 21/2012 vp

10.05.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.05.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 4/2012 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 21.03.2012

Käsittely päättynyt 04.05.2012 TaVL 21/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.03.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Mikko Kuusela, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö (K)

- toimistopäällikkö Vesa Hänninen, Finanssivalvonta (K)

- toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- osastopäällikkö Christina Lindell, Eläketurvakeskus (K)

12.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- varatoimitusjohtaja Timo Lindholm, Suomen Yrittäjät (K)

- pääekonomisti Eugen Koev, Akava ry

- elinkeinoasioiden päällikkö Olli Koski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssialan Keskusliitto

- professori Hannu Kahra,

- filosofian tohtori Tarmo Pukkila, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

24.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- dosentti, toimitusjohtaja Olli Pusa, (K)

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Mikko Kuusela, sosiaali- ja terveysministeriö

27.04.2012

Valmistava keskustelu

02.05.2012

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 2.5.2012

03.05.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

04.05.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eläkesäätiöyhdistys - ESY (K)

Merkitty saapuneeksi

- STM:n vastine 3.5.2012 ESY:n lausuntoon

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 21/2012 vp

​​​​