HE 9/2013

eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.02.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.02.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 20.02.2013

Käsittely päättynyt 31.05.2013 SiVM 1/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Maarit Palonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

28.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, rehtori Markku Lahtinen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Hannele Salminen, Suomen Kuntaliitto (K)

01.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön muistio liittyen kuulemiseen 27.2.2013

05.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioinen, Päijät-Hämeen koulutuskonserni (K)

- toimitusjohtaja, rehtori Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori Henrik Wolff, Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola (K)

08.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Kristiina Kokko, Akava ry (K)

- asiantuntija Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät (K)

- erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtion liikuntaneuvosto (K)

12.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Pekka Hulkko, Centria ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori Turo Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu (K)

- asiantuntija Mikko Vieltojärvi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (K)

- koulutuspoliittinen asiantuntija Aku Aarva, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA (K)

13.03.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

20.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupan ja kulttuurin toimialajohtaja Leena Alalääkkölä, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (K)

- kasvatustieteen lisensiaatti Veijo Hintsanen, (K)

- rehtori Petri Raivo, Karelia ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori, toimitusjohtaja Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia (K)

- toimitusjohtaja Raimo Koskela, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (K)

21.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Anssi Mälkki, Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- erikoistutkija Jenni Pääkkönen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) (K)

22.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja Hannu Saarikangas, Uusi Insinööriliitto UIL (K)

03.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori, tuotantotalouden tiedekunnan dekaani Vesa Harmaakorpi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

- rehtori, toimitusjohtaja Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori Juha Kettunen, Turun ammattikorkeakoulu (K)

12.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriminsteriön vastine

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Maarit Palonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

23.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys 22.4.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry.

- Suomen Kalankasvattajaliitto ry

- Metropolia Ammattikorkeakoulu

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n vastine lausuntoihin 7.5.2013

23.05.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos 23.5.

31.05.2013

Yksityiskohtainen käsittely

- lausuntoluonnos 31.5.

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.02.2013

Käsittely päättynyt 22.03.2013 PeVL 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.02.2013

Epävirallinen keskustelu

06.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- professori Tarmo Miettinen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.03.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2013 vp