HE 90/2005

HE 90/2005

laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 67/2003

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 15.06.2006 HaVM 14/2006 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

16.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- lakimies Juhani Parkkari, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää,

- professori Kaarlo Tuori,

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto.

17.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Hanna Vuojela, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

18.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka, Suomen Diabetesliitto ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen sihteeri Riitta Koivuneva, Suomen Diabetesliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- tietosuojavaltuutetun kirjallinen lausunto.

19.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasianministeriön kirjallinen lausunto.

23.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

24.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Keijo Kaleva, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- pääluottamusmies Ari Huuskonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Pekka Ojala, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Lapsiasiavaltuutetun, Suomen Nimismiesyhdistys ry:n ja Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n kirjalliset lausunnot.

30.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n kirjalliset lausunnot.

02.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kirjallinen lausunto.

05.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

08.06.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.06.2006

Epävirallinen keskustelu

- Sihteeri esitteli alustavan mietintöluonnoksen.

13.06.2006

Yleiskeskustelu

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 67/2003 vp

15.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 14/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 07.06.2006 PeVL 21/2006 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

28.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

I käsittely

11.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- rikoskomisario Markku Mäkinen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

26.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin kirjallinen lausunto

Käsittely

31.05.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

02.06.2006

Yksityiskohtainen käsittely

06.06.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

07.06.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- tarkistettu lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 21/2006 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 08.06.2006 LaVL 10/2006 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

24.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- apulaispoliisipäällikkö Risto Äijälä, Tampereen kihlakunnan poliisilaitos (K)

- poliisipäällikkö Pertti Rönkkö, Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K)

I käsittely

08.12.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

Käsittely

31.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.06.2006

Yleiskeskustelu

06.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

07.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

08.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 10/2006 vp

​​​​