HE 90/2008

riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 17.06.2008

Käsittely päättynyt 05.12.2008 MmVM 13/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

- budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka Bisi, Metsähallitus (K)

- ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- lakimies Vesa Malila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Jari Pigg, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsästäjäin Keskusjärjestö

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund

02.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tulosalueen päällikkö Klaus Yrjönen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- puheenjohtaja Lauri Kontro, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

- puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, saamelaiskäräjät (K)

- puheenjohtaja Jukka Knuuti, Paliskuntain yhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys

- luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- Jaakko Ilvonen, Suomen suurpetoyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsäntutkimuslaitos

- Suomen Kennelliitto

07.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pentti Normia, sisäasiainministeriö (K)

- toimistopäällikkö Pekka Syrjänen, Valtiokonttori (K)

- vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta, Finanssialan Keskusliitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

- ProAgria Maaseutukeskusten Liitto

- Kuntaliitto

10.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Hannu Salo, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

- mehiläishoidon neuvoja Ari Seppälä, Suomen Mehiläishoitajain liitto (K)

- jäsen Tuomo Jääskeläinen, Lammasyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kalankasvattajain liitto

14.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Savon riistanhoitopiiri

- Liikennevakuutuskeskus

16.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, Kolttien kyläkokous (K)

- luontokuvaaja, luontomatkailuyrittäjä Lassi Rautiainen, (K)

- poroisäntä Ari Junttila, Hallan paliskunta (K)

- poromies Vilho Pesonen, (K)

21.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- riistapäällikkö Juha Kuittinen, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri (K)

- Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Esa Räty,

24.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puutarhayrittäjä Marja-Leena Bilund, (K)

06.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

11.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

21.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Outi Helander, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö

28.11.2008

Yleiskeskustelu

02.12.2008

Asia poistettu esityslistalta.

03.12.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

04.12.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

05.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Outi Helander, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 13/2008 vp