HE 90/2010

terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 33/2007 vp LA 5/2010 vp LA 54/2008 vp TPA 19/2010 vp TPA 29/2010 vp TPA 54/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 01.12.2010 StVM 40/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Timo Keistinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta, sosiaali- ja terveysministeriö

21.07.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtajaylilääkäri Olli Wanne, Satakunnan sairaanhoitopiiri

- toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

- puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, Tehy ry

- professori Matti Rimpelä,

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylitarkastaja Patrik Kuusinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lääkäri Pekka Koivisto, Kansaneläkelaitos (K)

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- osaamiskeskuksen johtaja, professori Kaj Husman, Työterveyslaitos (K)

- johtaja Esa Ellala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Aki Linden, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- hallinnollinen ylilääkäri Jaakko Herrala, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- johtaja Päivi Hiltunen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso (K)

- Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Olli Wannen lausunto

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- yksikön päällikkö Jukka Kärkkäinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- lehtori Marja Koukkari, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (K)

- sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kuntayhtymäjohtaja Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (K)

- palvelutuotantojohtaja Max Lönnqvist, Turun sosiaali- ja terveysvirasto (K)

- ylilääkäri, puheenjohtaja Sari Mäkinen, Kansanterveystyön johtajien verkosto (K)

- johtava ylilääkäri Markku Sirviö, Kansanterveystyön johtajien verkosto

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Tampereen yliopiston kirjelmä, Turun yliopiston kirjelmä

Merkitty saapuneeksi

- Terveystieteiden akateemisten johtajat ja asiantuntijat ry:n kirjelmä

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntijalääkäri Mikko Nenonen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, Suomen Hammaslääkäriliitto (K)

- suunnittelija Maria Erkheikki-Kurtti, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- puheenjohtaja Leila Lehtomäki, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry (K)

- puheenjohtaja Tuomo Tikkanen, Suomen Psykologiliitto ry (K)

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Pirkanmaan Hoitokodin ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n muistiot

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, sisäasiainministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Mikael Söderlund, Suomen Sairaankuljetusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Teuvo Kontio, Suomen Sairaankuljetusliitto ry

- apulaispelastusjohtaja Jorma Alho, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (K)

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- valmiusjohtaja Tom Silfvast, sosiaali- ja terveysministeriö

Kirjaus

08.11.2010

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Terveyspalvelualan liitto, JHL, Akava, EK, SAK, STTK, Suomen Yrittäjät

Käsittely

09.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vammaispoliittinen suunnittelija Rea Konttinen, Vammaisfoorumi ry (K)

- palvelupäällikkö, varapuheenjohtaja Ilona Toljamo, Vammaisfoorumi ry (K)

- erityishuoltopiirin johtaja Erkki Paara, Vaalijalan kuntayhtymä (K)

- toiminnanjohtaja Timo Peltovuori, Mielenterveyden Keskusliitto (K)

- puheenjohtaja Eila Laukkanen, Suomen Nuorisopsykiatrinen Yhdistys ry (K)

- ylilääkäri Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala (K)

- projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö (K)

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- dosentti Matti Rimpelän lausunto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen CP-liitto ry:n liittokokouksen kannanotto

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Koivuneva, Suomen Diabetesliitto ry (K)

- edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, Suomen Reumaliitto ry (K)

- sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Marja-Liisa Nuotio, Suomen Sydänliitto ry (K)

- terveyspalvelupäällikkö Ulla-Riitta Penttilä, Suomen Sydänliitto ry

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, sosiaali- ja terveysministeriö

12.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 27/2010 vp

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Kristiina Hannula, Terveys - Hälsan ry (K)

- toimitusjohtaja Jukka Männistö, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Sofia Lindqvist, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) (K)

- puheenjohtaja Simo Takanen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lastensuojelun Keskusliitto

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- Suomen Yrittäjät

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- Terveyspalvelualan Liitto

- Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

- Juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 33/2007 vp, LA 5/2010 vp, LA 54/2008 vp, TPA 19/2010 vp, TPA 29/2010 vp, TPA 54/2008 vp

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 41/2010 vp

Merkitty saapuneeksi

- STM:n vastine perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.11.2010

Yleiskeskustelu

30.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

01.12.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 40/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 19.11.2010 PeVL 41/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.06.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääketieteen tohtori, oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen, (K)

- professori Liisa Nieminen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

16.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

17.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

18.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

19.11.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 41/2010 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 11.11.2010 HaVL 27/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.09.2010

Keskusteltiin asiasta.

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

28.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Helsingin kaupungin pelastuslaitos (K)

- Suomen Ensihoitoalan Liitto ry (K)

09.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäasiainministeriö (K)

- johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- kaupunginjohtaja Jouko Luukkonen, Haapaveden kaupunki (K)

- II puheenjohtaja Claus Harju-Jeanty, Suomen Sairaankuljetusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Mikael Söderlund, Suomen Sairaankuljetusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (K)

10.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Merkitään valiokunnalle jaetuksi sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnokset ensihoitopalvelusta ja laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta, asiakirjat ei julkisia.

11.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 27/2010 vp