HE 90/2012

eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 09.11.2012 VaVM 25/2012 vp

Käsittelyvaiheet

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

09.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 25/2012 vp

Verojaosto

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Timo Silvola, Finanssialan Keskusliitto (K)

- johtaja Minna Helle, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys Esy ry (K)

- puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo, Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eläketurvakeskus (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman, Akava ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- pääekonomisti Minna Punakallio, Veronmaksajain keskusliitto (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

17.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

19.10.2012

Valmistava keskustelu

07.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

08.11.2012

Yleiskeskustelu

- korjattu mietintöluonnos