HE 90/2013

HE 90/2013

eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 50/2011LA 62/2013LA 9/2013

Käsittelyyn yhdistettyHE 176/2013

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.09.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 StVM 24/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 25/2013 vp

08.11.2013

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 176/2013 vp

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

Ei huomautettavaa:

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 14/2013 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

22.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kela

- Suomen Kuntaliitto

Merkitty saapuneeksi

- STM:n muistio

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 50/2011 vp, LA 62/2013 vp, LA 9/2013 vp

26.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 24/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.09.2013

Käsittely päättynyt 24.10.2013 PeVL 25/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Johanna Nyberg, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pentti Arajärvi, (K)

Epävirallinen keskustelu

24.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 25/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.09.2013

Käsittely päättynyt 19.11.2013 TyVL 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Käsittely

12.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Hanna Tossavainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho, työ- ja elinkeinoministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

- koordinaattori, työttömyysturva Marjo Karukka, Pirkanmaan TE-toimisto (K)

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

02.10.2013

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- palvelujohtaja Kari Kettunen, Varsinais-Suomen TE-toimisto

- palvelupäällikkö Ari Sormunen, Uudenmaan TE-toimisto (K)

- palvelupäällikkö Minna Laakso, Kouvolan kaupunki (K)

18.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- Uudenmaan TE-toimiston lisäselvitys.

24.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Yleiskeskustelu

12.11.2013

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 176/2013 vp

19.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 14/2013 vp

​​​​