HE 90/2014

HE 90/2014

eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 18.06.2014

Käsittely päättynyt 08.10.2014 TyVM 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

03.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Käsittely

03.09.2014

Ei huomautettavaa:

- työ- ja elinkeinoministeriö

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tarkastaja Kari Suvela, Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue (K)

- johtava asiantuntija Aleksi Uttula, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (K)

- asiantuntija Kimo Kostiainen, Suomen Varustamot ry

05.09.2014

Ei huomautettavaa:

- Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.10.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 6/2014 vp