HE 91/2008

94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.06.2008

Käsittely päättynyt 23.10.2008 TyVM 9/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yli-insinööri Harri Halme, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni SM-U ry

- asiantuntija Kimo Kostiainen, Suomen Varustamot ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Suomen Konepäällystöliitto ry (K)

17.10.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.10.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 9/2008 vp